איך לשלוח נתונים מטפסי אלמנטור ל-Google Sheets?

במדריך זה נלמד כיצד לחבר טופס של אלמנטור פרו לגליון Google Sheets, כך שכאשר משתמש באתר יזין את הפרטים שלו הם יכנסו אוטומטית כשורה חדשה בטבלה.

אין כמעט אתר שאינו מכיל טפסים. טפסים משתמשים אותנו למגוון צרכים – איסוף לידים, הרשמה לרשימת תפוצה, תמיכה טכנית, יצירת קשר, הרשמה לאירועים, ועוד. שליחת אימייל היא הדבר הבסיסי והמובן מאליו שכל טופס מבצע, אך מה אם נרצה שפעולות נוספות יקרו בעת שליחת הטופס?

בעבר כתבתי על חיבור טופס אלמנטור למערכת הדיוור הפופולרית Smoove, ובמאמר הזה אסקור, לראשונה בעברית, אפשרות נוחה לחיבור טופסי אלמנטור לגיליון שניצור ב Google Sheets (נוחה יחסית. תידרשו לבצע "העתק-הדבק" לקוד). לאלמנטור פרו יש וידג'ט טופס, אשר בשנים האחרונות תופס בהדרגה מקום מרכזי מאוד באתרי אינטרנט. הטופס של אלמנטור גמיש, נוח לעיצוב ומגיע "מהקופסה" עם שלל אפשרויות חזקות מאוד להתממשקות.

עם זאת, טפסי אלמנטור לא כוללים התממשקות מובנית ל Google Sheets, למרות שבעצם זה די הגיוני שנרצה לאסוף יחד פניות רבות ולא רק לטפל בהן באימייל שלנו. השימוש ב-Google Sheets מאפשר לנו לנתח, לטפל ולסנן פניות רבות בקלות, כאשר כל אחת מהן היא שורה בטבלה. יתרון נוסף הוא שמירה של נתוני הטופס גם במקרה בו הטופס לא נשלח אל כתובת המייל הרצוייה עקב תקלה.

פעמים רבות מטופל הצורך הנפוץ הזה באמצעות שירות התממשקויות כגון Zapier או Integromat, אך במאמר זה אני מעוניין להציע דרך שאינה כרוכה בשירות צד שלישי לצורך החיבור הזה, וניתן לעשות אותה בקלות יחסית דרך הממשקים של טפסי אלמנטור פרו ושל Google Sheets. ההתממשקות בהדרכה זו מתבצעת באמצעות קוד שכתב והעלה לגיטהאב שלו אוהד רז, מתכנת מהצוות של אלמנטור ואחד האנשים המוכשרים שפגשתי.

מהם היתרונות בחיבור ללא הסתמכות על גורם שלישי?

 1. אין עלויות. זה לגמרי חינם ואין מגבלה על כמות השליחות היומית או החודשית.
 2. פחות גורמים מעורבים – פחות סיכוי לתקלות ושיבושים, אי זמינות של שירות וכו'.

יוצאים לדרך

 1. יוצרים גיליון חדש ב Google Sheets.
  new google sheets spreadsheet
 2. יוצרים בגיליון Web App שיאפשר את משיכת הנתונים מהטפסים באתר:
  1. בתפריט של הגיליון לוחצים על תוספים > Apps Script.
   sheets Apps script
  2. נפתח לנו חלון חדש ובו אזור עריכת קוד עם פונקציה ריקה. נמחק את הפונקציה הקיימת ונדביק את הקוד הבא:
   
   /**
    * Google app-script to utilise Elementor Pro Froms webhook
    * For Usage see: https://github.com/pojome/elementor/issues/5894
    */
   
   /*
   In order to enable this script, follow these steps:
    * From your Google Sheet, from the Tools menu select Script Editor…
    * Paste the script from this gist into the script code editor and hit Save.
    * From the Publish menu, select Deploy as web app…
    * Choose to execute the app as yourself, and allow Anyone, even anonymous to execute the script. (Note, depending on your Google Apps instance, this option may not be available. You will need to contact your Google Apps administrator, or else use a Gmail account.) Now click Deploy. You may be asked to review permissions now.
    * The URL that you get will be the webhook that you can use in your elementor form, You can test this webhook in your browser first by pasting it. It will say "Yepp this is the webhook URL, request received".
    */
   
   // Change to true to enable email notifications
   var emailNotification = false;
   var emailAddress = "Change_to_your_Email";
   
   
   
   // DO NOT EDIT THESE NEXT PARAMS
   var isNewSheet = false;
   var recivedData = [];
   
   /**
    * this is a function that fires when the webapp receives a GET request
    * Not used but required.
    */
   function doGet( e ) {
   	return HtmlService.createHtmlOutput( "Yepp this is the webhook URL, request received" );
   }
   
   // Webhook Receiver - triggered with form webhook to pusblished App URL.
   function doPost( e ) {
   	var params = JSON.stringify(e.parameter);
   	params = JSON.parse(params);
   	insertToSheet(params);
   
   	// HTTP Response
   	return HtmlService.createHtmlOutput( "post request received" );
   }
   
   // Flattens a nested object for easier use with a spreadsheet
   function flattenObject( ob ) {
   	var toReturn = {};
   	for ( var i in ob ) {
   		if ( ! ob.hasOwnProperty( i ) ) continue;
   		if ( ( typeof ob[ i ] ) == 'object' ) {
   			var flatObject = flattenObject( ob[ i ] );
   			for ( var x in flatObject ) {
   				if ( ! flatObject.hasOwnProperty( x ) ) continue;
   				toReturn[ i + '.' + x ] = flatObject[ x ];
   			}
   		} else {
   			toReturn[ i ] = ob[ i ];
   		}
   	}
   	return toReturn;
   }
   
   // normalize headers
   function getHeaders( formSheet, keys ) {
   	var headers = [];
    
   	// retrieve existing headers
     if ( ! isNewSheet ) {
   	 headers = formSheet.getRange( 1, 1, 1, formSheet.getLastColumn() ).getValues()[0];
     }
   
   	// add any additional headers
   	var newHeaders = [];
   	newHeaders = keys.filter( function( k ) {
   		return headers.indexOf( k ) > -1 ? false : k;
   	} );
   
   	newHeaders.forEach( function( h ) {
   		headers.push( h );
   	} );
   	return headers;
   }
   
   // normalize values
   function getValues( headers, flat ) {
   	var values = [];
   	// push values based on headers
   	headers.forEach( function( h ){
   		values.push( flat[ h ] );
   	});
   	return values;
   }
   
   // Insert headers
   function setHeaders( sheet, values ) {
   	var headerRow = sheet.getRange( 1, 1, 1, values.length )
   	headerRow.setValues( [ values ] );
   	headerRow.setFontWeight( "bold" ).setHorizontalAlignment( "center" );
   }
   
   // Insert Data into Sheet
   function setValues( sheet, values ) {
   	var lastRow = Math.max( sheet.getLastRow(),1 );
   	sheet.insertRowAfter( lastRow );
   	sheet.getRange( lastRow + 1, 1, 1, values.length ).setValues( [ values ] ).setFontWeight( "normal" ).setHorizontalAlignment( "center" );
   }
   
   // Find or create sheet for form
   function getFormSheet( formName ) {
   	var formSheet;
   	var activeSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
   
   	// create sheet if needed
   	if ( activeSheet.getSheetByName( formName ) == null ) {
      formSheet = activeSheet.insertSheet();
      formSheet.setName( formName );
      isNewSheet = true;
   	}
   	return activeSheet.getSheetByName( formName );
   }
   
   
   // magic function where it all happens
   function insertToSheet( data ){
   	var flat = flattenObject( data );
   	var keys = Object.keys( flat );
   	var formName = data["form_name"];
   	var formSheet = getFormSheet( formName );
   	var headers = getHeaders( formSheet, keys );
   	var values = getValues( headers, flat );
   	setHeaders( formSheet, headers );
   	setValues( formSheet, values );
   	
     if ( emailNotification ) {
   		sendNotification( data, getSeetURL() );
   	}
   }
   
   function getSeetURL() {
    var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
    var sheet = spreadsheet.getActiveSheet();
    return spreadsheet.getUrl();
   }
   
   function sendNotification( data, url ) {
   	var subject = "A new Elementor Pro Froms subbmition has been inserted to your sheet";
    var message = "A new subbmition has been recived via " + data['form_name'] + " form and inserted into your Google sheet at: " + url;
   	MailApp.sendEmail( emailAddress, subject, message, {
   		name: 'Automatic Emailer Script'
   	} );
   }
   
  3. אם נרצה לקבל דיווח על כל שורה שנוספה לגיליון שלנו (בלי קשר לאימייל שנוכל להגדיר שישלח דרך הטופס באלמנטור) נערוך את שורה 18 – נחליף את false ב- true. נערוך את שורה 19 – נחליף את Change_to_your_Email בכתובת האימייל הרלוונטית. מלבד זה אין מה לערוך את הקוד.
  4. נשמור את האפליקציה באמצעות לחיצה על סמל השמירה.
   שמירת אפליקציה ב Google Sheets
  5. כעת נפרסם את האפליקצייה שלנו: נלחץ על הכפתור פריסה, ואז באפשרות פריסה חדשה. (באנגלית: Deploy > New deployment.)
   פריסה חדשה
  6. נלחץ על גלגל השיניים ונבחר ב"אפליקציית אינטרנט".
   פריסה כאפליקציית אינטרנט
  7. נבחר שם שיעזור לנו להבין את תפקיד הקוד: "Add new entries from Elementor forms" או כל שם אחר שיעזור לכם לזכור מה הקוד בא לבצע.
   את האפשרות "למי יש גישה" נגדיר כ"כולם" ונלחץ על כפתור "לפריסה".
   פריסה כאפליקציית אינטרנט - פרטים
  8. זהו! סיימנו את השלב הזה וקיבלנו קישור. נעתיק אותו כדי להשתמש בו בשלב הבא, ונלחץ על כפתור "סיום".
   form webhook address
 3. כעת נבדוק את הקישור שלנו: נדביק אותו בחלון חדש בדפדפן ונלחץ על Enter. אם הכל בוצע כמו שצריך תופיע לנו הודעה Yepp this is the webhook URL, request received.
 4. נחבר לטופס את האפליקצייה שיצרנו ב Google Sheets:
  נפתח את האתר וניצור טופס אלמנטור חדש / נערוך טופס אלמנטור קיים:

  1. נבחר לו שם שמסביר את מטרת הטופס (Contact form / Subscribe to newsletter / Leads form / Submit feedback form…):
   Elementor form name
   (אם האתר כבר פעיל והטופס מבצע פעולות נוספות, במיוחד בקוד, יש לבדוק שאף נזק לא נגרם משינוי השם)
  2. פעולות אחרי שליחה > נוסיף Webhook:
   after submission webhook
  3. אל תוך שדה ה-Webhook נזין את הכתובת שנוצרה עבור האפליקציה שיצרנו ב-Google Sheets (שלב 2ח'):
   form webhook adress
  4. נשמור את עמוד האלמנטור.
 5. כעת הכל צריך לעבוד:
  נפתח את הדף עם הטופס (לא במצב עריכה באלמנטור) וננסה לשלוח את הטופס. אם הכל תקין יתווסף גיליון חדש בגיליון האלקטרוני שלנו, ותופיע בו שורה אחת עם הנתונים שהוזנו בטופס.
  sheet new line
  שימו לב שהשורה נוספה בגיליון חדש שהאפליקציה שפרסמנו יצרה עבורינו, ולא בגיליון ברירת המחדל.
 6. כל גיליון מקבל את שם הטופס ששלח אותו, ולכן אם יש לכם באתר טפסים שונים, (אשר מכילים שדות שונים ונועדו לצרכים שונים), הם צריכים להיות בעלי שמות שונים.

סיכום – חיבור טופס אלמנטור לGoogle Sheets

במאמר זה הראיתי כיצד ניתן לשמור ב Google Sheets את כל הפניות שמגיעות מטפסי אלמנטור. ניתן להשתמש בכלי הזה במגוון דרכים ולמטרות שונות. ככל שאנחנו מיישמים יותר פתרונות ללא שימוש בשירותים חיצוניים ובתוספים אנחנו מאפשרים לאתר לעבוד בקלות ובהירות ומייתרים את הצורך בתשלומים מיותרים.
אם מצאתם שקוד זה אינו מעודכן ואינו פועל יותר אנא ספרו לי על זה.

על מנת למנוע אבדן של מידע יקר, דאגו שתהיה יותר מדרך אחת של שמירה של המידע באתר שלכם. כך, אם עקב שינוי בגרסה של אלמנטור או שינוי בGoogle Sheets הקוד יפסיק לעבוד, תוכלו לשחזר את המידע. לטפסי אלמנטור יש יכולת של שמירת המידע מהטפסים שנשלחו, גישה אליו מלוח הבקרה והורדה שלו כקובץ CSV. ודאו כי אפשרות זו מופעלת בהגדרות הטופס: פעולות אחרי שליחה > שמור לידים.
אצלינו בסטודיו מבצעים מגוון אינטגרציות מורכבות ומפתחים אתרים משלב הרעיון ועד שהאתר מתפרסם ומביא תוצאות. נשמח לבצע עבורכם עבודות וורדפרס מתקדמות הן בתחום הפיתוח והן בתחום העיצוב. אתם מוזמנים להציץ בתיק העבודות שלנו, ואם נראה לכם שזה יכול לעבוד, נשמח להכיר אתכם.

לקריאה נוספת

דיון ב-GitHub: Forms Webhook + Google Sheet integration via App Script

וידג'ט טופס בתיעוד של אלמנטור

מאמר בבלוג של אלמנטור, המסביר על התממשקות באמצעות Zapier

שיתוף  

הרשמה לקבלת עדכונים

עוד באותו נושא

נשמח לספק לחברה שלך פתרונות מקצועיים בהתאמה אישית.

אלחנן, מנהל הסטודיו, יחזור אליך בשעות הקרובות וישמח לשוחח איתך.

דילוג לתוכן